Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

 

Oświadczenie w sprawie dostępności
Jest to oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie, który zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie, przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.olszyna.naszgok.pl spełnia wymagania w 99,55 %.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
2.brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
3.brak mapy serwisu

Wyłączenia:
1.mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
2.część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami (dane do kontaktu na stronie głównej serwisu w zakładce: Kontakt)

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– HTML 5
– WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Posiada ulepszoną nawigację klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony. Posiada możliwość wyłączenia animacji oraz przyklejonego menu dla trybu wysokiego kontrastu. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę. Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.05.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest dyrektor GOK w Olszynie Piotr Arciszewski, tel. 783 847 680
e-mail: piotr.arciszewski.gok@olszyna.pl. Kontaktować można się także pod numerem telefonów: 513 022 863 (administracja serwisu) i 75 610 53 09 (sekretariat GOK w Olszynie). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 wejście główne (od strony ul. Wolności) które jst przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób na wózkach. Na parterze obiektu znajduje się sala widowiskowa na 300 miejsc (wraz ze sceną i garderobami), do której prowadzi 1 osobne wejście z zewnątrz (od strony ul. Wolności). Ponadto na paterze znajduje się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej, sekretariat, pomieszczenie kotłowni, toalety (męska i damska oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych), a także pomieszczenia z przeznaczeniem na salę prób muzycznych, świetlicę i redakcję Gazety Olszyńskiej oraz zaplecze kuchenne i gospodarcze. Do budynku prowadzi również jedno wejście pomocnicze (od strony ul. Legnickiej) które jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób na wózkach. Na pierwszym piętrze  obiektu znajduje się gabinet Dyrektora GOK, gabinet Głównej Księgowej GOK, oraz pomieszczenie pomocnicze wykorzystywane przez Gminną Bibliotekę Publiczną (bez dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

Budynek  jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach (z wyjątkiem I piętra). Obiekt posiada głośniki, które mogą być wykorzystywane przez system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny