Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Świetlica KREDENS

Zajęcia świetlicy kredens 


 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Świetlicy Środowiskowej „Kredens”

w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie

za rok 2019

Świetlica  „Kredens” jest formą wsparcia dziennego, mającą na celu pomoc dziecku i rodzinie, wsparciu rodziny w trudnych sytuacjach, jak również przeciwdziałanie powstawaniu sytuacji kryzysowych.

W świetlicy podejmowane były działania o charakterze profilaktycznym jak również działania polegające na  organizacji warsztatów artystycznych, teatralnych, plastycznych, muzycznych, edukacji ekologicznej, turystyki. Celem była promocja zdrowego trybu życia, zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych poprzez poszukiwanie innych konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu i rozwijania swojej kreatywności, ciekawości. Istotne było rozwijanie umiejętności życiowych i prospołecznych, dzięki, którym ludzie potrafią radzić sobie z emocjami oraz w codziennym życiu.  W ramach świetlicy przeprowadzone zostały również  warsztaty dla całych rodzin . Ponadto prowadzimy wiele zabaw sensorycznych.

Integracja sensoryczna (SI) to podświadome współdziałanie zmysłów człowieka, które umożliwia mu wykonywanie codziennych, podstawowych czynności niezbędnych do funkcjonowania. Podczas integracji następuje interpretacja oraz przetwarzanie tzw. bodźców, które poprzez zmysły docierają do układu nerwowego człowieka, wywołując określone reakcje. Podejmujemy współpracę ze szkołami .

W 2018 roku do świetlicy zapisano 18dzieci -  średnio dziennie do placówki uczęszczało 16 dzieci. Świetlica  dostępna była dla dzieci od poniedziałku do piątku –  20 godzin tygodniowo w godz. od 13.00 -17.00

Każdego dnia tygodnia  odbywały się zajęcia takie jak:

  • poniedziałek  15.00 – 17.00zajęcia plastyczne
  • wtorek 14.30 – 15.30 zajęcia z wolontariuszem matematyka
  • środa 14.00 – 16.00 zajęcia z edukacji ekologicznej i turystyka
  • czwartek  - zajęcia muzyczne , gra na bum- bum rurkach, zajęcia kulinarne
  • piątek -  zajęcia w terenie / wyjazdy

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu roku szkolnego, to także:

- właściwa organizacja czasu po lekcjach

- kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie

- rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów.

- wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

- organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki.

Opiekun świetlicy prowadzi zajęcia zgodnie z zaplanowanym programem pracy, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtujemy min. u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnie przestrzenną , pomysłowość, wdrażamy zasady etyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Uczestnicy zajęć mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno – technicznym, zabawy ruchowe oraz zajęcia wyjazdowe. W ciągu roku szkolnego opiekun świetlicy  oraz panie z biblioteki zapewniają pomoc dydaktyczną (odrabianie lekcji).Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kulinarne prowadzone przez pracownika biblioteki. Dbano o kulturę zachowania i słowa , eliminowano wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz w trakcie wypoczynku w czasie ferii , wakacji, przerw świątecznych itp. Świetlica działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Poza tym świetlica ściśle  współpracuje z Seniorami i Amazonkami. Dzieci chętnie występują w krótkich scenariuszach podczas różnych uroczystości.

Do realizacji zadań zakupione zostały potrzebne materiały. Instruktorzy poprzez konstruktywne sposoby spędzania czasu, rozwijali kreatywność i ciekawość wśród dzieci. Istotą było również rozwijanie umiejętności  życiowych i prospołecznych, dzięki , którym ludzie potrafią radzić sobie z emocjami w życiu codziennym. W okresie wakacji oraz ferii zimowych dzieci  uczestniczące w całorocznych zajęciach korzystały z oferty przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie.

Dofinansowanie pozwoliło zrealizować zadanie oraz założone cele w odpowiedniej jakości. Pomogło w realizacji warsztatów, szkoleń dla rodziców poprzez zakup niezbędnych do tego celu materiałów. Dzieci mogły korzystać z zakupionych materiałów do prac plastycznych , rękodzielniczych, kącika czytelniczego.

Aktualnie prowadzimy zajęcia zdalne w ramach działalności GOK. 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny