Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Świetlica Kredens

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Świetlicy Środowiskowej „Kredens”

w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie

za I półrocze 2021

Świetlica „Kredens” jest formą wsparcia dziennego, mającą na celu pomoc dziecku i rodzinie, wsparciu rodziny w trudnych sytuacjach, jak również przeciwdziałanie powstawaniu sytuacji kryzysowych.

W świetlicy podejmowane były działania o charakterze profilaktycznym jak również działania polegające na organizacji warsztatów artystycznych, teatralnych, plastycznych, muzycznych, edukacji ekologicznej, turystyki. Celem była promocja zdrowego trybu życia, zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych poprzez poszukiwanie innych konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu

i rozwijania swojej kreatywności, ciekawości. Istotne było rozwijanie umiejętności życiowych i prospołecznych, dzięki, którym ludzie potrafią radzić sobie z emocjami oraz w codziennym życiu. W ramach świetlicy przeprowadzone zostały również warsztaty dla całych rodzin . Ponadto prowadzimy wiele zabaw sensorycznych.

Integracja sensoryczna (SI) to podświadome współdziałanie zmysłów człowieka, które umożliwia mu wykonywanie codziennych, podstawowych czynności niezbędnych do funkcjonowania. Podczas integracji następuje interpretacja oraz przetwarzanie tzw. bodźców, które poprzez zmysły docierają do układu nerwowego człowieka, wywołując określone reakcje. Podejmujemy współpracę ze szkołami .

W 2021 roku do świetlicy zapisano 18 dzieci - średnio dziennie do placówki uczęszczało 16 dzieci. Świetlica dostępna była dla dzieci od poniedziałku do piątku

20 godzin tygodniowo w godz. od 13.00 -17.00

 

Każdego dnia tygodnia odbywały się zajęcia takie jak:

               ​poniedziałek 15.00 17.00 zajęcia plastyczne.

wtorek 14.30 – 15.30 zajęcia z wolontariuszem matematyka.

środa 14.00 16.00 zajęcia z edukacji ekologicznej i turystycznej.

czwartek - zajęcia muzyczne , gra na bum- bum rurkach, zajęcia kulinarne.

piątek - zajęcia w terenie / wyjazdy.

 

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu roku szkolnego, to także

  • właściwa organizacja czasu po lekcjach

  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie

  • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów.

  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

  • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki.

     

   

 

Opiekun świetlicy prowadzi zajęcia zgodnie z zaplanowanym programem pracy, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu kształtujemy min. u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnie przestrzenną , pomysłowość, wdrażamy zasady etyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Uczestnicy zajęć mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno – technicznym, zabawy ruchowe oraz zajęcia wyjazdowe. W ciągu roku szkolnego opiekun świetlicy oraz panie z biblioteki zapewniają pomoc dydaktyczną (odrabianie lekcji). Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kulinarne. Dbano o kulturę zachowania i słowa , eliminowano wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz w trakcie wypoczynku w czasie ferii , wakacji, przerw świątecznych itp. Świetlica działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Poza tym świetlica ściśle współpracuje z Seniorami i Amazonkami. Dzieci chętnie występują w krótkich scenariuszach podczas różnych uroczystości.

Do realizacji zadań zakupione zostały potrzebne materiały. Instruktorzy poprzez konstruktywne sposoby spędzania czasu, rozwijali kreatywność i ciekawość wśród dzieci. Istotą było również rozwijanie umiejętności życiowych i prospołecznych, dzięki , którym ludzie potrafią radzić sobie z emocjami w życiu codziennym.

Od września zajęcia w świetlicy były prowadzone zdalnie. Opiekun łączył się z dziećmi poprzez Messangera , materiały z propozycjami zabaw były wysyłane przez stronę Gminnego Ośrodka Kultury. Zajęcia, które zaproponowaliśmy dzieciom w ramach zdalnej świetlicy miały na celu zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu połączone z:

rozwijaniem zainteresowań najbliższym otoczeniem, budzenie szacunku do świata przyrody,

wyrabianie nawyku korzystania z darów natury, bez jej degradacji i bezmyślnego niszczenia.

W czasie, kiedy podczas zdalnej nauki dzieci wiele godzin spędzają przy komputerze, nie zapomnieliśmy o codziennej porcji zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, np. rolki papieru toaletowego, poduszki, krzesła, książki, szaliki, sznurki. Często w ćwiczeniach brały udział całe rodziny. Mając świadomość, że dzieci mogą być zmęczone nietypową sytuacją, staraliśmy się zaplanować i proponować zadania, które umożliwią im odpoczynek i relaks.

 

Informacje zwrotne (informacje głosowe, zdjęcia i filmy), które otrzymujemy z działalności Świetlików, również tej podejmowanej spontanicznie przez same dzieci i ich rodziny, na bieżąco są dowodem na potrzebę kontaktu i dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi. Nowa sytuacja (pracy zdalnej) sprawia, że z dziećmi i rodzicami poznajemy się na zupełnie innej płaszczyźnie. Mamy nadzieję, że rokuje to na jeszcze lepsze nasze wspólne relacje (dzieci-rodzice-opiekun) w przyszłości. W momencie poluzowania obostrzeń i otwarcia jednostek kultury dzieci mogły powrócić do zajęć stacjonarnych oraz wziąć udział w wakacjach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Dofinansowanie pozwoliło zrealizować zadanie oraz założone cele w odpowiedniej jakości. Pomogło w realizacji warsztatów, szkoleń dla rodziców poprzez zakup niezbędnych do tego celu materiałów. Dzieci mogły korzystać z zakupionych materiałów do prac plastycznych, rękodzielniczych, kącika czytelniczego.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny